ชุดรัดอกสุนัข รุ่น FIRE WATCHER K9 HARNESS 2.0

ชุดรัดอกสุนัข รุ่น FIRE WATCHER K9 HARNESS 2.0

Regular price 1,600.00 ฿
/
Size
Color
Material
 • Secure payments
 • Low stock - 1 item left
 • Inventory on the way
Tax included. Shipping calculated at checkout.

 

OneTigris FIRE WATCHER K9 Dog Harness 2.0

 • 1000D Nylon construction for durability and extra dirt/water/abrasion resistance
 • Buckled-bellyband-design that’s easy to strap on and to remove after use
 • MOLLE compatible for add-ons such as treat totes and poop bag holders
 • Stainless steel leash attachment points at the front chest for effective canine control
 • Top handle with a firm grip for maneuvering your pup away from trouble when needed
 • Patch panels at the front, top and two sides for all your badass patches
 • Reinforced stitching with quality UTX Duraflex® quick-release buckles for bracing your beast
 • Unique X-bungee design for extra tactical style and keeping patches in place
 • Soft and breathable mesh lining for extra comfort and good airflow
 • Light, soft padded, holds up and easy to dries quickly, ideal for trainings and outings
 • Upgraded structure after thorough testing to ensure a good fit and maximized comfort

Specifications

Material: 1000D Nylon, 1TG Metal Buckles, UTX-Duraflex® Buckles, Stainless Steel D-rings 

Sizing Info:

-Size XS Neck Girth 11”-17”/28cm-43cm; Chest Girth 15”-22”/38cm-56cm; Back Length 7”/18cm,
-Size S Neck Girth 14”-20”/34cm-51cm; Chest Girth 20”-27”/51cm-69cm; Back Length 8”/20cm, 
-Size M Neck Girth 16”-23”/40cm-58cm; Chest Girth 24”-32”/60cm-81cm; Back Length 10”/25cm; 
-Size L Neck Girth 18”-25”/45cm-63cm; Chest Girth 27”-36”/68cm-91cm; Back Length 11”/28cm; 
-Size XL Neck Girth 20”-29”/51cm-74cm; Chest Girth 31”-40”/79cm-102cm; Back Length 13”/33cm; 

 Size Guide :


 XS (น้ำหนักระหว่าง 6-12kg)  รอบคอ : 28-43cm / รอบตัว : 38-56cm
 S (น้ำหนักระหว่าง 11-16kg)  รอบคอ : 36-51cm / รอบตัว : 51-69cm
 M (น้ำหนักระหว่าง 16-22kg)  รอบคอ : 40-58cm / รอบตัว : 60-81cm
 L (น้ำหนักระหว่าง 22-34kg)  รอบคอ : 45-63cm / รอบตัว : 68-91cm
 XL (น้ำหนักระหว่าง 22-34kg)  รอบคอ : 51-74cm / รอบตัว : 79-102cm

 

Pull Strength (UTX-Duraflex Buckles Version):
-Size S/M UTX-Duraflex® Buckle 121lb/55kg; Front Chest D-ring 264lb/120kg; Top D-ring 440lb/200kg
-Size L/XL UTX-Duraflex® Buckle 143lb/65kg; Front Chest D-ring 440lb/200kg; Top D-ring 440lb/200kg 

Pull Strength (1TG Metal+UTX Duraflex Buckle Version):
-Size S/M 1TG Metal Buckle 397lb/180kg; UTX Duraflex® Buckle 121lb/55kg; Front Chest D-ring 264lb/120kg; Top D-ring 440lb/200kg
-Size L/XL 1TG Metal Buckle 485lb/220kg; UTX Duraflex® Buckle 143lb/65kg; D-rings 440lb/200kg

PACKAGE INCLUDES OneTigris FIRE WATCHER Dog Harness *1 OneTigris Red Logo Patch *1

TANK AND TINKER Authorized dealer of ©OneTigris Dog Gear in Thailand

A well-fitted harness or collar should allow enough room for you to fit your two fingers between the dog's body and the harness/collar. The dog harness should be 4 cm shorter than their back length.

Once you have the measurements, you can compare them with the size chart provided by the harness manufacturer. Always round up to the nearest size if your dog's measurements fall between two sizes, and adjust the harness according to the instructions provided to ensure a secure fit.

Remember, a correctly fitted harness should be snug but not too tight, and you should be able to fit two fingers between the harness and your dog's body at any point.

Caring for pet gear like harnesses, collars, leashes, and accessories made from durable materials such as nylon, Cordura, and Multicam fabric involves a few general guidelines to ensure they last longer and remain safe for your pet. Here's a basic care instruction outline for these items:

For Nylon Products (Harnesses, Collars, Leashes):

Cleaning:

 • Hand wash with mild detergent in warm water to remove dirt and odors.
 • Use a soft brush to scrub away tough stains.
 • Avoid bleach or other harsh chemicals that can degrade the material.
 • Rinse thoroughly to remove all soap residues.

Drying:

 • Air dry by hanging or laying out flat away from direct sunlight, as UV rays can weaken the fibers over time.
 • Do not use a high-heat setting on a dryer, as this can melt or warp the material.

General Care:

 • Inspect regularly for signs of wear and tear, especially around the buckles and adjustment points.
 • Avoid excessive pulling or strain on buckles and attachment points.
 • Store in a dry, cool place when not in use to prevent mildew or material degradation.

For Cordura and Multicam Fabric Items:

Cordura and Multicam fabrics are known for their durability and resistance to abrasions, tears, and scuffs.

Cleaning:

 • Gently brush off any loose dirt or debris.
 • Clean with a sponge or soft cloth dampened with water and, if necessary, a mild soap.
 • For stubborn stains, use a soft-bristled brush to gently scrub.
 • Avoid soaking these materials as it may affect the integrity of the fabric coatings.

Drying:

 • Air dry by laying the item flat or hanging it up.
 • Do not expose to direct heat or sunlight for extended periods.

General Care:

 • Regularly inspect for damage to ensure the safety and comfort of your pet.
 • Look for loose threads or abrasions that may need to be repaired.
 • Avoid storing in damp or humid conditions to prevent mold or mildew.

For All Items:

Hardware Care:

 • Wipe down any metal parts to prevent rust or corrosion.
 • Ensure that buckles and clips function properly and are not damaged.
 • Lubricate any moving parts if necessary to keep them working smoothly.

Safety Checks:

 • Before each use, check for any signs of wear or damage.
 • Replace the item if any part of it seems unreliable or unsafe for your pet.

Avoid:

 • Dragging the gear on rough surfaces which can cause premature wear.
 • Letting your pet chew on the gear, as this can cause damage that may lead to failure.

Repairs:

 • If the material is torn or the stitching comes undone, consider having it professionally repaired to maintain its strength and functionality.

By following these care instructions, your pet's harnesses, collars, leashes, and accessories should remain in good condition, ensuring they are safe and comfortable for your pet to use.

Recently viewed