Product form

Dango - Nose work toy for dogs

1,050.00 ฿

ของเล่นสุนัข ฝึกทักษะ ออกกำลังสมอง แบรนด์ใหม่จากเกาหลี Roika DANGO ได้แรงบันดาลใจจาก ขนมดังโงะ ขนมก้อนกลมกับไม้เสียบที่จะเปลี่ยนภาพจำของเล่นฝึกสมองชิ้นใหญ่พกพายาก เป็นของเล่นชิ้นน้อยแต่มากประสบการณ์ ขนาดกระทัดรัดจัดเก็บง่ายไม่เกะกะ วิธีเล่น 1.นำขนมที่น้องชอบใส่ในก้อนกลม แล้วนำก้อนกลมเสียบไปในแท่ง 2.ให้น้องเล่นให้พื้นที่เปิด ที่สามารถใช้ร่างกาย ขา จมูกในการเขี่ยเพื่อให้ขนมหล่นออก _______________ รู้หรือไม่:... Read more Read more

Barcode: 10493228


Show extra info for delivery time


    • Reco_size_Dango 복사본.gif__PID:142ebfa7-3ab4-4e5c-98e2-2a89ee0c1dbf