Product form

Dango Ring - Nose work toy for dogs

960.00 ฿

  ของเล่นสุนัข ฝึกทักษะ ออกกำลังสมอง แบรนด์ใหม่จากเกาหลี Roika DANGO RING  เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดจาก DANGO รุ่นแรก ด้วยส่วนโค้งงอของก้าน จะเพิ่มความท้าทายในการเล่นให้กับเจ้าสี่ขาได้ฝึกสมองมากขึ้น วิธีเล่น   1.นำขนมที่น้องชอบใส่ในก้อนกลม แล้วนำก้อนกลมเสียบไปในแท่ง 2.ให้น้องเล่นให้พื้นที่เปิด ที่สามารถใช้ร่างกาย ขา... Read more Read more

Barcode: 64316204


Show extra info for delivery time


    • Reco_size_Dango 복사본.gif__PID:142ebfa7-3ab4-4e5c-98e2-2a89ee0c1dbf